U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Meer jeugd betrekken bij onze vogelwacht?

Hou je van knutselen en de natuur? Doe dan mee aan de eerste uitdaging van de jeugdfûgelwacht-challenge van de vogelwacht en de BFVW, https://www.youtube.com/watch?v=rAB07dxGOVg. Maak een zo mooi mogelijk vogelhokje en stuur een foto of video van je creatie z.s.m. naar info@bfvw.nl De mooiste inzendingen worden beloond met een prijs.

 

Samar op in moaie dei oan de Wierewei te Burdaard.

 

De achtkantige poldermûne  " De Olifant" is de thúsbasis fan in fûgel wer 't wie wat oer sjen litte wolle.

Mear witte fan dizze mûne klik dan op dizze Olifant.

 

Dizze fûgel sit der somtiden oeren efter inoar en it kaam ek wol foar dat hy of sy der boppe yn de loft in do op friet.


It foel net ta om in plaatsje fan dit nijsgjirrich bist te meitsjen en meastal at hja bûten kamen sette de fûgel ôf.

 

Mei de mannen fan Jellema mûnebou út Burdaard is der wat op betocht om de wyldkamera fan de Fûgelwacht Trynwâlden oan de wjuk fêst te knoopjen en om sa wat mear fan dizze fûgel te witten te kommen.

 

Der stiet der dan op 24 meter hichte, mei seis oplaadbare batterijen grôtfol stroom te wachtsjen op wat der noch nea sjoen hat.

Nei in lang wykein hawwe mei de mannen fan Jellema mûnebou de mûne wer in heale slach draait en de kamera derôf helle.

Der stiene mar leafst oer de 200 fideo klips op fan in heale minút, fan in grut ferskaat oan fûgels.
De Noardske falk hat  de haadrol spile boppe op de wjuk fan de Olifant en sa o's altyd is der ien it "bokje".

Hjirûnder de fideo montage, de bylden fertoane de wurklikheid fan it soms wrede yn de natuer .

Hjir stiet de útslach fan de Fûgelkwis, mei as ferassende winner P de V...