U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De griene spjochten hawwe harren nestkast fûn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrûnne simmer wiene de griene spjochten yn de Halligen. Mar ek dizze winter sieten se op it selde kampke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foar de winter wie der al in nêstkast foar de spjocht ophong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy wit de kast al rillegau te finen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat in gelok , in pear dagen letter op jûntiid mei de kop ut de bak.  Hja brûke de kast ek wol as sliepplak.
Wy hoopje dat dit in briedgefal wurdt.