U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bedankt!!

Jan Faber en Jan Veenstra hebben allebei jaren voor de vereniging de Fjildrop rondgebracht.
Ze zijn allebei nog goed bij de tijd, maar fysiek ging het lopen niet meer zo makkelijk.
We zijn hen dankbaar voor het vrijwilligerswerk dat zij voor de Fûgelwacht hebben gedaan!

Rein Hagenaars  (Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden)

 

 

Bêste fûgelwachters, beste besturen,

Na een tijd van verwarring over de regels rondom het betreden van ganzengedooggebieden, is er nu duidelijkheid gegeven door de provincie. Omdat dit ook gevolgen heeft voor onze nazorgers en diegenen onder hen die zoeken naar de 1e eieren, breng ik jullie hierbij op de hoogte van de verandering in die regels.

  • Vroeger mochten ganzengedooggebieden niet voor half 5 ’s middags (16.30 uur) betreden worden. Die regel is afgeschaft.
  • Daarvoor in de plaats is nu de regel gekomen dat ganzen in deze gebieden niet verstoord mogen worden, dus dat de gebieden niet betreden mogen worden als er op het perceel of aangrenzende percelen ganzen aanwezig zijn, TENZIJ dat nodig is voor de weidevogelbescherming. Nazorg mag dus wel.

Vanaf 2022 zullen we dan ook in de regels rondom het vinden van het 1e ei opnemen dat het betreden van ganzengedooggebieden (ook wel ganzenfoerageergebieden) niet mag als er ganzen in de buurt zijn. Op dit moment is er vanwege de verwarring niets over ganzengedooggebieden in die regels 1e ei opgenomen, maar de regel geldt natuurlijk al wel. Vandaar dat we jullie nu via deze mail op de hoogte stellen van deze situatie. Aan jullie de vraag om dit bekend te maken aan jullie nazorgers.

Mei freonlike groetnis,

Met vriendelijke groet,

Inge van der Zee
Bond Friese VogelWachten (BFVW)

Bondsbureau BFVW
Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert

Ik werk niet op maandag

T (058) 250 43 88
M 06 11 40 25 91
E i.vanderzee@bfvw.nl 
W www.bfvw.nl