Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Helgoland 2024

Nieuw leven op de Rode Rots. Foto: Lianne Otter.

Binnenkort vind je hier ons verslag van de excursie naar Helgoland en Düne. We hebben alvast de lijst van de waargenomen (en in de meeste gevallen ook) gefotografeerde vogels voor je:
- Alk
- Bergeend
- Boerenzwaluw
- Bontbekplevier
- Bonte kraai
- Bosrietzanger
- Braamsluiper
- Canadese gans
- Drieteenmeeuw
- Eidereend
- Ekster
- Fitis
- Gele kwikstaart
- Gierzwaluw
- Grasmus
- Graspieper
- ⁠Grauwe klauwier
- Grauwe vliegenvanger
- Grote mantelmeeuw
- Grote stern
- Grote zaagbek
- Heggenmus
- ⁠Holenduif
- ⁠Houtduif
- Huismus
- Huiszwaluw
- Jan van Gent
- Kauw
- Kleine karekiet (gehoord)
- Kleine mantelmeeuw
- Kneu
- Koolmees
- Kokmeeuw
- Meerkoet
- Merel
- ⁠Middelste zaagbek
- Noordse kwikstaart
- Noordse stormvogel
- Oeverloper
- Papegaaiduiker
- Roek
- ⁠Roodkeelduiker
- Roodmus
- Rotgans
- Scholekster
- Spotvogel (gehoord)
- Spreeuw
- Stormmeeuw
- Strandplevier
- ⁠Struikrietzanger (gehoord)
- Tapuit
- Tjiftjaf
- Torenvalk
- Turkse tortel
- Veldleeuwerik
- Visdief
- Waterhoen
- Wilde eend
- ⁠Winterkoning
- Witte Kwikstaart
- Zeekoet
- Zilvermeeuw
- Zwarte kraai
- Zwarte zee-eend
- Zwarte zeekoet
- Zwartkop

Roodmus op Helgoland. Foto: Renee Koster.