Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Bestjoer


Voorzitter:

Rein Hagenaars voorzitter@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Secretaris:

Harke Heida secretaris@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Penningmeester:

Bea Flaton penningm@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Bestuurslid, lid Commissie Jeugd en Educatie en Broedzorg:

Pyt van de Polder educatie@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Bestuurslid, lid Commissie Jeugd en Educatie:

Jacoba Wierstra


Redactie Fjildrop:

Corrie Brandsma redactie@fûgelwacht-trynwâlden.nl

Piet de Vries

Rinze de Vries


Commissie Nazorg:

Henk Minkes nazorg@fûgelwacht-trynwâlden.nl

Harke Heida


Website:

Hans Dijkstra

Rinze de Vries