Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Bestjoer


Voorzitter:

Rein Hagenaars voorzitter@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Secretaris:

Harke Heida secretaris@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Penningmeester:

Geert Dijkstra penningm@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Redactie Fjildrop:

Corrie Brandsma redactie@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Jeugd en educatie:

Pyt van de Polder educatie@fûgelwacht-trynwâlden.nl


Nazorg:

Henk Minkes nazorg@fûgelwacht-trynwâlden.nl