Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

 


Activiteiten

Naast de zorg voor onze vogels zijn we door het jaar heen druk doende met tal van activiteiten.24 juni 2022
Kuiertocht Grikelân en Turkije

Yn it ramt fan it 75 jier bestean fan de BFVW hawwe wy fan de fûgelwacht Trynwâlden in kuiertocht organisearre troch de bosken en parken fan it moaie Trynwâlden.

Op freed 24 juny binne wy mei 10 persoanen mei hiel moai waar te kuierjen west yn en troch it park Stania State, de boskjes Turkije en Grikelân en as ôfsluiting troch it hakhoutboskje Kaetsjemouisbosk rjochting Oenstjerk nei it kafé, om ûnder it genot fan in drankje noch efkes nei te praten. Wy hawwe ferskate moaie dingen sjoen sa as reeën, fûgels, beamen en flinters. Bysûder wie de bloeiende tulpebeam yn Stania State. By in behearder fan beamwâlen mei hiele âlde elzensingels mochten wy yn de âlde skourre it spantwurk, de liemen skourreed en noch mear antyk besjen út it bou-jier 1870 mei in prachtige linebeam út de selde tiid.

It is de bedoeling om dit noch ris te dwaan.

 
 

Excursies

 
22 -27 september 2022
Excursie westelijke Oderdelta

Van 22 tot en met 27 september a.s. organiseert Fûgelwacht Trynwâlden een excursie voor vogel- en natuurliefhebbers naar de westelijke Oderdelta, op de grens van Duitslan en Polen.

In dit gebied zijn in deze periode een grote variëteit aan vogels te zien, bijvoorbeeld zeearend, visarend en kraanvogel te zien. (Tijdens een eerdere excursie kwamen we op een totaal van 128 soorten). Het is landschappelijk ook een erg aantrekkelijk gebied: de Oostzee en de Oderdelta zijn vlakbij ons onderkomen, er is variatie in water, open gebied en bos. Ons onderkomen ligt op Usedom, dat is een gebied in het noord-westen van de Oderdelta. Het eiland heeft prima verbindingen over de weg. Het allemaal goed bereik-/berijdbaar. Een dagje naar de oostzijde van de Oderdelta in Polen behoort ook tot de mogelijkheden.

Hoofdpunten van de excursie:

Vertrek:

donderdag 22 september (vertrektijd wordt nog bekend gemaakt).

Terugreis:

dinsdag 27 september, terug in de Trynwâlden eind van de middag/in de loop van de avond.

Verblijf:

Ferienanlage Colorado, volpension voor 5 dagen/nachten.

Prijs:

€ 325

Heb je interesse? Neem contact op met de excursiecommissie van Fûgelwacht Trynwâlden:

Johannes Mosselaar (058-2561032), johannesmosselaar@hotmail.com

Henk Minkes (06-17384915) henkminkes@kpnplanet.nl

 
eerdere excursies....

Min of meer beroemd zijn de meerdaagse excursies om de twee jaar naar het buitenland. Meestal in de herfst als de vogeltrek op gang komt.

Zo is de groep al vaak in Falsterbo, (zuid Zweden) geweest. Maar ook andere locaties om de Oostzee heen zoals de Oder Delta bij de Poolse grens en Bath, Rügen, Mön en Mors in Denemarken, of het rode eiland Helgoland in de Duitse Bocht.

Maar ook bij Cap Griz Nez in Noord- Frankrijk heeft de groep een aantal dagen rondgezworven.

 

Veldwerk

 

Wat is er nu mooier dan urenlang door de landerijen van de Trynwâlden te trekken.... ook al is er hier en daar een sloot. Met de polsstok ben je er zo overheen. Een beetje oefenen vooraf kan geen kwaad.

 
 

Ringen

 

In het voorjaar is het tijd voor het ringen van de jonge vogels in ons gebied. Maar we doen ook mee aan vogeltellingen zoals de Euro Birdwatch, de Winter Watervogeltelling, maar ook aan het Broedvogel Monitoring Project en de Periodiek Transect Tellingen.

 

Op slechts enkele fietsminuten van de dorpen van de Trynwâlden: de Bouwepet, It Bûtefjild. Het maakt niet uit in welk jaargetijde, er zijn altijd vogels te zien.

Op deze kaart bij de nieuwe uitkijktoren, ontworpen door Nynke-Rixt Jukema, heb je de keuze uit een aantal routes, die garant staan voor urenlang wandel- en kijkplezier.