Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

 


Activiteiten

Naast de zorg voor onze vogels zijn we door het jaar heen druk doende met tal van activiteiten.Kuiertochten
 
 

Excursies

 
31 mei -3 juni 2024
Excursie Helgoland

Voor deze reis hebben zich inmiddels 16 personen opgegeven, waardoor de excursie nu volgeboekt is. Wel is het mogelijk voor geïnteresseerden zich op de reservelijst te laten plaatsen. Mocht er een uitvaller zijn, dan wordt de persoon bovenaan de reservelijst aan de excursie toegevoegd.

 
 

Veldwerk

 

Wat is er nu mooier dan urenlang door de landerijen van de Trynwâlden te trekken.... ook al is er hier en daar een sloot. Met de polsstok ben je er zo overheen. Een beetje oefenen vooraf kan geen kwaad.

 
 

Ringen

 

In het voorjaar is het tijd voor het ringen van de jonge vogels in ons gebied. Maar we doen ook mee aan vogeltellingen zoals de Euro Birdwatch, de Winter Watervogeltelling, maar ook aan het Broedvogel Monitoring Project en de Periodiek Transect Tellingen.

 
eerdere excursies....

Min of meer beroemd zijn de meerdaagse excursies om de twee jaar naar het buitenland. Meestal in de herfst als de vogeltrek op gang komt.

Zo is de groep al vaak in Falsterbo, (zuid Zweden) geweest. Maar ook andere locaties om de Oostzee heen zoals de Oder Delta bij de Poolse grens en Bath, Rügen, Mön en Mors in Denemarken, of het rode eiland Helgoland in de Duitse Bocht.

Maar ook bij Cap Griz Nez in Noord- Frankrijk heeft de groep een aantal dagen rondgezworven.

Op slechts enkele fietsminuten van de dorpen van de Trynwâlden: de Bouwepet, It Bûtefjild. Het maakt niet uit in welk jaargetijde, er zijn altijd vogels te zien.

Op deze kaart bij de nieuwe uitkijktoren, ontworpen door Nynke-Rixt Jukema, heb je de keuze uit een aantal routes, die garant staan voor urenlang wandel- en kijkplezier.

Yn it ramt fan it 75 jier bestean fan de BFVW hawwe wy fan de fûgelwacht Trynwâlden in kuiertocht organisearre troch de bosken en parken fan it moaie Trynwâlden.

Wy binne mei 10 persoanen en mei hiel moai waar te kuierjen west yn en troch it park Stania State, de boskjes Turkije en Grikelân en as ôfsluiting troch it hakhoutboskje Kaetsjemouisbosk rjochting Oenstjerk nei it kafé, om ûnder it genot fan in drankje noch efkes nei te praten. Wy hawwe ferskate moaie dingen sjoen sa as reeën, fûgels, beamen en flinters. Bysûder wie de bloeiende tulpebeam yn Stania State. By in behearder fan beamwâlen mei hiele âlde elzensingels mochten wy yn de âlde skourre it spantwurk, de liemen skourreed en noch mear antyk besjen út it bou-jier 1870 mei in prachtige linebeam út de selde tiid.

It is de bedoeling om dit noch ris te dwaan.