Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Wie zijn wij

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Wat doen wij

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer.

 

Word lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,00 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50. Kom je van buiten de Trynwâlden dan is de jaarbijdrage € 11,00.

 

BFVW

Onze vereniging is lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima.

Stuur je foto's/berichtjes naar:

Rinze de Vries - Mûnein

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

 

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

 

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen.
Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

Pyt van de Polder.

In warber readsturtsje yn de tún fan Hans Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra.

De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 2000 hectare verdeeld over circa 40 rayons. We doen dit met zo'n 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april jl. waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

 

Cursus weidevogelbeheer

Interesse in een cursus weidevogelbeheer?

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) organiseert op korte termijn een basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger).

Kijk hier voor meer informatie. Meld je snel aan, want er is slechts beperkt plaatsen de eerste cursusdag is al in februari a.s.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

 

Nêstkastkes

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

Het ei van Columbus (1)

Zou Columbus ook al een vogelaar geweest zijn? En wat voor soort ei zou dat zijn geweest. De uitdrukking “het ei van Columbus “ gaat eigenlijk niet over soorten vogels of eieren, maar over het doorhebben van hoe iets werkt. Columbus zou een weddenschap hebben aangegaan met een aantal edellieden, die zeiden dat het helemaal niet zo moeilijk geweest was om Amerika te ontdekken. Columbus wedde dat het niemand zou lukken om een ei rechtop te laten staan. Wie het ook probeerde, het lukte niemand. Columbus pakte een ei en zetten het met een klein tikte op de tafel waardoor het aan de onderkant een klein deukje kreeg. Het ei bleef staan. De lering: als je eenmaal weet hoe het moet kan iedereen het.

Toen ik vorige week met Henk, Harke en Hessel, de 3 H’s zal ik maar zeggen, over het maisveld liep, bleek het gras op veel plekken al behoorlijk gegroeid te zijn. Dat maakte het vinden van nesten, in ieder geval voor mij, behoorlijk lastig. Er stonden op diverse plekken al stokken ter bescherming van eerder gelokaliseerde nesten. Henk riep mij om even te komen kijken. Ik stond er zowat op en nog steeds zag ik het nestje met de eitjes niet. Na heel goed kijken ontdekte ik ze. Ongelofelijk zo goed verstopt als ze waren. Mij werd uitgelegd dat je het aan het gras kon zien dat een beetje over het nest was heen gebogen. Wonderbaarlijk. Maar met die kennis gewapend was het nog niet eenvoudig om zelf in de dichte grasstroken een nestje te vinden. Daar blijk je toch ook een zeer geoefend oog voor te moeten hebben. Oefening baart kunst zal ik maar zeggen.

Rein Hagenaars

Agenda

10 juni

Jeugdfûgelwachtdei Workum. Van 08.30 - 12.30 uur.

24 juni

Wandeling Fûgelwacht Trynwâlden Park Stania State en Grikelân-Turkije.

10 september

Frysk Fûgelfestijn BFVW Alde Feannen

22 september t/m 27 september

Excursie Fûgelwacht Trynwâlden naar de westelijke Oderdelta op de grens van Duitsland en Polen. Kijk hier voor meer informatie.

 

Nijsgjirrich....

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....