Fûgelwacht Trynwâlden

 
 

Welkom, waar kan ik u mee helpen?

Wie zijn wij

Zijn dat niet die eierzoekers?

 
 

Wat doen wij

De vogelwacht is er voor jong en oud, voor rijk en arm, voor man en vrouw, voor Fries en Hollander, voor iedereen die met verwondering kijkt naar al het mooie in de natuur.

 
 

Nazorg

Bij Fûgelwacht Trynwâlden doet we nazorg in een gebied van ca. 2000 ha, verdeeld over ca. 40 rayons. We doen dit met ca. 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals slepen, bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten d.m.v. nestbeschermers bij beweiding door vee.
I

 
 

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet; het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app. de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

 

Onze cliënten delen hun ervaring

Jeugdvogelwacht en educatie

De jeugdvogelwacht is voor jongeren tot 16 jaar. We kunnen verscheidene activiteiten organiseren zoals het timmeren van nestkastjes, het verzamelen van vogelveren en uitzoeken welke vogel een veer moest laten, het zoeken en uitpluizen van braakballen, het opleiden tot weidevogelnazorger, verschillende excursies naar natuurgebieden, demonstraties en uitleg over
vogelringen, inventariseren en ringen van kerkuilen.


 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen aan de hand van diverse vogeltellingen.
Zo hebben wij vorig jaar een route uitgezet met 20 tel locaties met een tijdsduur van 5 minuten elk.
Deze telling wordt PTT telling genoemd (Punt Transect Telling) en kan gedaan worden tussen zonsopkomst en
zonsondergang en vanaf 15 december tot 31 december. Alle soorten vogels worden rondom het tel punt in de telling opgenomen.

Een mooie gelegenheid om de kennis van vogelsoorten uit te breiden.

 

Ringwerk

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels als voor zangvogels. Voor wat betreft de zangvogels zijn een aantal leden aangesloten bij de Ringgroep Bergumermeer. Deze groep van ringers is actief op een vaste locatie bij de Centrale in Noard Burgum.